Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3841 Elintarvikkeiden sekundaarimetaboliitit II 3 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia

Yleiskuvaus

Marjojen, hedelmien ja maustekasvien aromi- ja flavoriaineet

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee elintarvikkeiden hajuun ja makuun vaikuttavien sekundaarimetaboliittien esiintymisen, kemiallinen koostumuksen ja biosynteesit

Sisältö

Marjojen, hedelmien ja vihannesten makuun ja hajuun vaikuttavilla yhdisteillä on keskeinen merkitys tuotteiden käytön kannalta. Näillä yhdisteillä on usein myös muita biologisia vaikutuksia. Aromi- ja flavoriaineiden muodostuminen ja muuntuminen ovat useimmiten biokemiallisten ja kemiallisten reaktioiden yhteistulosta. Kurssilla tarkastellaan eri raaka-aineiden ja tuotteiden kemiallista koostumusta, muodostumista, vaikutuksia ja analytiikkaa.

Toteutustavat

Kurssia luennoidaan parittomien vuosien syksyllä.

Opetuskieli

suomi, englanti

tarpeen mukaan

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla jaettava kirjallinen/elektroninen materiaali. Tukena mm. Schieberle and Engel (toim.) (2002) Frontiers of Flavor Science; Velišek and Cejpek (2008) Biosynthesis of Food Components; Attokaran (toim.) (2011) Natural Food Flavors and Colorants.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Pakolliset syventävät opinnot (Elintarvikekemia)
Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet