Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3831 Elintarvikkeiden tuoteturvallisuus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoitetaan elintarvikkeiden turvallisuudella. Opiskelija on tietoinen elintarvikeketjua ja elintarvikealan toimijoita koskevasta lainsäädännöstä ja toimenpiteistä, joilla tuotteiden ja tuotannon lainmukaisuus sekä kemiallinen, teknologinen ja hygieeninen laatu ja turvallisuus taataan. Opiskelija löytää itse ajantasaisen elintarvikelainsäädännön ja osaa soveltaa sitä.

Sisältö

Elintarvikelainsäädäntö ja muut toimijoita koskevat ohjeistot ja säännöt. Codex Alimentarius. Elintarvikehygienia. Hygieniaosaaminen. Riskinkartoitus. HACCP. Omavalvonta. Viranomaisvalvonta.

Toteutustavat

Luentoja, verkkotehtäviä sekä kirjallisia ja suullisia esityksiä. Luennoidaan parittomien vuosien keväällä.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali ja muu jaettava aineisto Moodle 2 -alustalla. Lainsäädäntö ja viranomaisten ohjeistus julkisesti saatavilla internetissä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Pakolliset syventävät opinnot (Elintarvikekemia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet