Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD2108 Laatujärjestelmien syventävä kurssi 2 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on syvempi ymmärrys laboratorion laadunvarmistuksesta ja metrologiasta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään mm. viranomaisvaatimuksiin koskien laatujärjestelmiä sekä mittaukseen ja testaustoimintaan liittyvään laadunvarmistukseen. Kurssi antaa valmiuksia esimerkiksi testaustulosten mittausepävarmuuden arviointiin, validointiin ja auditointien suorittamiseen.

Toteutustavat

Luennot, joissa on asiantuntijaluennoitsijoita myös teollisuudesta ja viranomaistahoilta. Luentojen kopiot ovat saatavilla sähköisessä muodossa. Kirjalliset harjoitustyöt tehdään ryhmätyönä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyö ja loppukuulustelu. Tenttioikeuden saa, kun on osallistunut 60 % luennoista. Mikäli opiskelija ei voi osallistua luennoille, on hänen sovittava korvaava suoritustapa opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentti arvostellaan asteikolla 1-5, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% tentin maksimipistemäärästä. Kurssin suorittamisesta saa erillisen todistuksen (peruskurssi + syventävä).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali ja luennoilla mahdollisesti jaettava lisämateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Pakolliset syventävät opinnot (Elintarvikekemia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet