Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3511 Elintarvikekemian aineopintojen loppukuulustelu 5 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Edeltävät opinnot
muut LuK -opinnot pääosin suoritettu

Osaamistavoitteet

Alempaan korkeakoulututkintoon riittävät tiedot elintarvikkeiden kemiallisesta koostumuksesta ja sen analytiikasta.

Sisältö

Coultate, T. (2009). Food. The chemistry of its components (5.painos)

Toteutustavat

kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
tentissä 50 % oikein vastaa arvosanaa 1.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Coultate, T. (2009). Food. The chemistry of its components (5.painos)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
ELINTARVIKEKEMIAN AINEOPINNOT (Elintarvikekemia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet