Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD8814 Massaspektrometrian sovelluksia elintarvikekemiassa 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää nykyaikaisten massaspektrometristen menetelmien perusteet ja niiden soveltuvuuden elintarviketieteelliseen tutkimukseen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin ionisointi- ja analyysitekniikoihin. Kromatografia-massaspektrometrikombinaatioita tarkastellaan käytännön tutkimussovellusten kautta. Kurssilla esitellään monipuolisesti massaspektrometrian käyttöä elintarvikeanalytiikassa ja kliinisessä ravitsemustutkimuksessa. Eri MS-laitteistojen käyttöä demonstroidaan.

Toteutustavat

Luennot, ryhmätyö, osallistuminen laitedemonstraatioon.

Opetuskieli

suomi, englanti

Voidaan tarvittaessa pitää myös englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi

Laitedemonstraatioon osallistuminen, ennakkotehtävä, tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja julkaisumateriaalia. Taustakirjallisuus: Downard, K. (2004). Mass Spectrometry – A Foundation Course; Fay L.B. and Kussmann M. (eds.) (2010). Mass Spectrometry and Nutrition Research; Karasek, F.S. and Chement, R. (1988). Basic Gas Chromatography – Mass spectrometry; Ketola R. ym. (toim.) (2010). Massaspektrometrian perusteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Valinnaiset pääaineen opinnot (Elintarvikekemia)
Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet