Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD8815 Opetusharjoittelu 2–7 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia

Osaamistavoitteet

Opiskelijan esiintymis-, vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja opetustaidot kehittyvät, ja hän ymmärtää opettamansa asian syvällisesti.

Sisältö

Toiminta kurssitöiden ohjaajana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssista vastaava opetttaja harkitsee työmäärän sekä päättää, kuinka monta opintopistettä ko. kurssin opetusharjoittelu on. Opettaja ilmoittaa kansliaan rekisteriin vientiä varten suoritetun opetusharjoittelun sekä kirjoittaa tarvittaessa opiskelijalle todistuksen opetusharjoittelusta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Valinnaiset pääaineen opinnot (Elintarvikekemia)
Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet