Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD1014 Ravitsemuksen biokemia 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisen ravitsemuksen biokemiallisen perustan. Opiskelija saa käsityksen eri ravintoaineista ja niiden aineenvaihdunnasta sekä ravinnonoton fysiologisesta säätelystä. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden edistämisessä ja osaa soveltaa tietoa omaan ruuankäyttöönsä.

Sisältö

Ravinnon komponenttien, erityisesti hiilihydraattien, lipidien ja proteiinien, ruuansulatus, imeytyminen, kuljetus ja varastointi. Eri ravintoaineiden fysiologiset tehtävät. Ravitsemussuositukset. Ruuansulatuskanavan mikrobiota. Ravintokuitu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali Moodle2 -alustalla. Oheismateriaalina  voi  käyttää myös teosta Aro et al. (toim) Ravitsemustiede (Duodecim, 2012)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet