Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD2104 Research Seminars in Molecular Food Sciences 1–2 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Vastuuhenkilö
Elintarvikekemian yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen oppiaineissa tehtävään tutkimukseen jatko-opiskelijoiden ja muiden tutkijoiden pitämien seminaariesitysten kautta sekä pitää itse seminaariesitelmän.

Sisältö

Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen tutkimuksen erityisalueet, kuten lipidien kemia ja biokemia, marjojen sekundaarimetaboliittien kemia ja toiminta, flavorikemia ja aistiminen, ja luonnonaineiden suojaus mikrokapseloinnilla

Toteutustavat

Oppiaineen jatko-opiskelijat ja muut tutkijat pitävät seminaariesityksiä omasta tutkimuksestaan.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Suullinen tentti
  • englanniksi

Seminaareja pidetään lukuvuoden aikana n. kerran kuukaudessa. Osallistuminen seminaareihin ja oma esitys on edellytyksenä opintopisteen saamiselle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Valinnaiset pääaineen opinnot (Elintarvikekemia)
Biokemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet