Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3573 Elintarvikekemian tutkimussovelluksia I 7 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee tietyn elintarvikekemian tutkimuksessa käytettävän menetelmän ja siitä saatavien tulosten analysoinnin. Opiskelijalla on perusosaaminen itsenäisen tutkimustyön suorittamisesta sekä siihen liittyvien tutkimusmenetelmien ja laitteiden käytöstä. Opiskelija osaa tarkastella saatuja tuloksia kriittisesti ja esittää ne tieteellisten käytänteiden mukaisesti.

Sisältö

Tutkimustyön suorittaminen laitoksella tai erikseen sovittavassa yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa sekä raportin laadinta ja esityksen pitäminen. Työn aiheena esim. lipidi-, sekundaarimetaboliitti- tai aromitutkimus tai aistittavan laadun tutkimusmenetelmät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Neljän viikon pituinen laboratoriotyöjakso ja kirjallinen raportti sekä suullinen esitys tehdystä työstä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aiheita saa elintarvikekemian yliopisto-opettajalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Pakolliset syventävät opinnot (Elintarvikekemia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet