Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3830 Elintarvikkeiden biokemia 7 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen elintarvikkeiden sisältämien lipidien, hiilihydraattien ja proteiinien eli makrokomponenttien kemiallisista, toiminnallisista ja funktionaalisista ominaisuuksista sekä makrokomponenttien reaktioista ja vuorovaikutuksista elintarvikematriisissa.

Sisältö

Makrokomponenttien merkitys elintarvikkeiden ainesosina ja lisäaineina. Kemialliset ja biokemialliset reaktiot elintarvikkeissa ja prosesseissa. Kemialliset ja toiminnalliset vuorovaikutukset. Makrokomponenttien ja niiden pilkkoutumistuotteiden funktionaalisuus. Dispersiot ja emulsiot.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kotitehtävät palautettu ja hyväksytty sekä tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste/ Sähköisessä muodossa oleva materiaali. Oheismateriaaliksi voi valita useampia kirjoja, esim. Damodaran et al(eds) (2008) Fennema´s Food Chemistry 4. painos ja Alistair M. Stephen, Glyn O. Phillips, Peter A. Williams. 2006. Food Polysaccharides and their Applications, 2nd ed.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Pakolliset syventävät opinnot (Elintarvikekemia)
Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet