Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3840 Elintarvikkeiden sekundaarimetaboliitit I 2 op

Yleiskuvaus

Kasvien luontaiset väriaineet; Koostumus, ominaisuudet ja analytiikka

Osaamistavoitteet

Syvällisempi ymmärrys elintarvikekasvien sekundaarimetaboliittien kemiasta ja reaktioista.

Sisältö

Flavonoidit, terpenoidit ja tetrapyrroliyhdisteet ovat syötävän kasvisolukon sekundaarimetaboliitteja, jotka toimivat hedelmien, siementen, juurien ja vihreiden osien funktionaalisina yhdisteinä ja suoja-aineina. Antosyaniinit, flavonolit, tanniinit, karoteenit ja ksantofyllit ovat esimerkkejä värillisistä yhdisteistä, jotka absorboivat tiettyjä näkyvän valon aallonpituuksia ja sammuttavat myös monia haitallisia reaktioketjuja. Yhdisteet toimivat kasveissa myös säätely- ja viestintämolekyyleinä. Perusrakenteittensa mukaisesti flavonoidit ja terpenoidit voivat vaikuttaa vastaavalla tavalla myös ihmisen aineenvaihduntaan. Tämän kurssin ydin muodostuu näiden yhdisteiden kemiasta, reaktioista ja merkityksestä elintarvikkeissa.

Toteutustavat

Kurssia luennoidaan joka toinen vuosi (parilliset vuodet).

Opetuskieli

suomi, englanti

Suomi tai englanti, tarpeen mukaan

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaettava kirjallinen ja elektroninen materiaali. Attokaran (toim.) (2011) Natural Food Flavors and Colorants

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Pakolliset syventävät opinnot (Elintarvikekemia)
Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet