Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1032 Erikoistyö ja seminaari (biokemia) 35 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Osallistuminen työskentelyyn biokemian tutkimusryhmässä I ja II (BKEM1028 ja BKEM1029), syventävät harjoitustyöt tehty (biotekniikka ja elintarvikekemia).

Osaamistavoitteet

Tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kriittiseen tarkasteluun.

Sisältö

Erikoistyö on ohjaajan valvonnassa tehty noin viiden kuukauden mittainen intensiivinen tutkimustyö. Erikoistyöaiheet esitellään joka kevät Biokemian vuosiseminaarissa. Erikoistöiden aiheista päättävät töiden ohjaajat. Opiskelijoiden jakaantumisesta tutkimusryhmiin päättää ohjaajien työryhmä opiskelijoiden toivomusten pohjalta, ottaen kuitenkin huomioon myös koulutusohjelman intressit. Erikoistyönsä tulokset opiskelija esittää julkisesti tavoilla, jotka ovat käytössä tieteellisissä kokouksissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä käytettyjen menetelmien, tulosten ja johtopäätösten kirjaaminen. Erikoistyöselostus laaditaan tarvittaessa. Tieteellisen julisteen eli posterin laadinta, tiiviin, 20 min pituisen esitelmän pitäminen, lyhennelmän eli abstraktin laatiminen työstä sekä aktiivinen (läsnäolo 2/3 seminaariesityksistä) osallistuminen viikon kestävään seminaariin keväällä (Nuoret tutkijat -tapahtuma). Seminaarien kuuntelua suositellaan myös erikoistyötään aloittaville opiskelijoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet