Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1020 Frontiers of science 2 op

Osaamistavoitteet

Antaa opiskelijalle mahdollisuus kuulla maailman johtavien tutkijoiden esitelmiä liittyen heidän omiin tutkimustuloksiinsa

Sisältö

Frontiers of Science on BioCity Turun järjestämä, korkeatasoista kansainvälisistä biotieteen ja molekyylilääketieteen luennoitsijoista koottu seminaarisarja. Luennoitsijoita on pyydetty antamaan esitelmänsä aluksi johdanto tutkimusaiheeseensa.

Toteutustavat

Noin tunnin kestäviä seminaareja. Seminaarit pidetään pääsääntöisesti syyskuun ja toukokuun välisenä aikana torstaisin klo 12 Mauno Koivisto -keskuksen auditoriossa (BioCity). Tarkka seminaariohjelma julkaistaan kerran lukukaudessa (ks. www.biocity.turku.fi)

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Suoritusmerkintään oikeuttaa 15:een seminaariin osallistuminen kahden vuoden aikana. Seminaarissa kiertää nimilista, joka on allekirjoitettava. Ilmoittautumista ei tarvita.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet