Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1029 Harjoitustyö biokemian tutkimusryhmässä II 8 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Entsyymi- ja proteiinikemian harjoitustyöt ja molekulaarisen solubiologian harjoitustyöt suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee itsenäisen työskentelyn ja tutustuu biokemian tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin.

Sisältö

Neljän viikon mittainen itsenäinen harjoitustyö, jossa tutustutaan tutkimusryhmien käyttämiin tutkimustekniikoihin.

Toteutustavat

Syventävien opintojen harjoitustyöt koostuvat kahdesta neljän viikon pituisesta työstä, jotka tehdään ennen erikoistyötä ja eri tutkimusryhmissä kuin erikoistyö. Opiskelija voi tehdä harjoitustyöt itselleen sopivana aikana heti kun entsyymi- ja proteiinikemian harjoitustyöt ja molekulaarisen solubiologian harjoitustyöt on suoritettu. Ennen töiden aloittamista on otettava yhteyttä yliopistonlehtori Jarmo Käpylään.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Neljän viikon pituinen laboratoriotyöjakso ja kirjallinen raportti tehdystä työstä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet