Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3547 Immunologian menetelmät 2 op

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija immunologisiin tutkimusmenetelmiin.

Sisältö

Erilaiset sekä synnynnäisen että hankitun immuniteetin tutkimukseen käytettävät tekniikat. Immunomääritykset. Monoklonaaliset vasta-aineet.

Toteutustavat

Luentomoniste tai sopimuksen mukaan vastaavat oppikirjan sivut

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosanan 1 saa, jos vastauspisteitä on saanut puolet maksimista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste tai sopimuksen mukaan vastaavat oppikirjan sivut

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet