Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3748 Immunologian perusteet 4 op

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija immunologian perusmekanismeihin.

Sisältö

Opintojakso kuvaa immuunijärjestelmän sekä sellulaaristen että liukoisten tekijöiden rakennetta, toimintaa ja säätelyä eli miten vieras rakenne erotetaan isännän omista rakenteista, ja miten vierasta rakennetta kohtaan syntyy puolustusvaste.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kemian ja biokemian perusteet tunnettava.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tentin voi suorittaa biokemian yleisinä tenttipäivinä tai ylimääräisellä tenttikerralla, joka järjestetään luentokurssin päätyttyä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
tentti arvostellaan 1-5 asteikolla. Arvosanan 1 saa, jos vastauspisteitä on saanut puolet maksimista.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste tai vastaava alue erikseen sovittavasta oppikirjasta

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet