Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1008 Mikrobiologian harjoitustyöt 3 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Harjoitustöihin tarvitaan kurssin Mikrobiologian perusteet tiedot

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on konkretisoida luentojen antamaa kuvaa mikrobiologian perusteista ja antaa opiskelijoille perusvalmiudet mikrobiologiseen laboratoriotyöskentelyyn.

Sisältö

Harjoitustöissä perehdytään mm. aseptiseen työskentelyyn, siirrostusmenetelmiin, puhdasviljelmien valmistamiseen, erilaisiin ravintoalustoihin, mikroskopointiin, mikrobien värjäysmenetelmiin, mikrobien tunnistamiseen ja antibioottiherkkyyden määrittämiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen aamupalavereihin, harjoitustöihin ja töiden raportointiin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste ja töiden yhteydessä jaettava lisämateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet