Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3770 Bioinformatiikkaa biokemisteille, luennot 1 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneella tulee olla yleiskuva bioinformatiikan soveltamisesta biotieteissä.

Sisältö

Esim. sekvenssianalyysi, geeniekspressiodatan kerääminen ja analysointi, geenilistojen funktionaalinen annotaatio

Toteutustavat

Jos opiskelija suorittaa myös harjoitustyöt (BKEM3771), luentokurssi suositellaan suoritettavaksi niiden yhteydessä.

Opetuskieli

suomi

ajoittain englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille sekä luentopäiväkirjan hyväksytty suorittaminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijoiden esitysmateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet