Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1027 Molekulaarisen solubiologian ja soluviljelyn harjoitustyöt 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee pienimuotoisen tutkimusprojektin suunnittelun alkeet ja toteutuksen. Lisäksi opiskelija osaa nisäkässolujen viljelyn perusteet.

Sisältö

Kolmen-neljän viikon mittainen harjoitustyö. Nisäkäsproteiinin kohdennettu mutageneesi, ilmentäminen ja tuotto bakteerissa sekä rekombinanttiproteiinin toiminnan testaus eri menetelmillä ja tulosten tulkinta. Nisäkässolujen viljelyn perusteet; soluviljelyä ja mutatoitujen proteiinien testaus solutasolla ja tulosten tulkinta.

Toteutustavat

Osallistuminen harjoitustöihin ja luentoihin, joiden kesto 3-4 viikkoa. Työtä varten laaditaan työohjeet. Työstä laaditaan työselostus, joka arvioidaan. Lisäksi pidetään suullinen kuulustelu työohjeiden laadinnan jälkeen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen harjoitustöihin, työohjeiden laadinta ja työselostus

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Työselostus arvioidaan

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet