Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1010 Molekyylibiologian harjoitustyöt 5 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Biokemian harjoitustyöt (BKEM3758) tai biotekniikan aineopintojen harjoitustyöt (BTEK4023) hyväksyttävästi suoritettu

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneen tulee osata laatia työohjeita, tehdä laboratoriotyötä itsenäisesti, tulkita kokeiden tuloksia ja laatia tieteellisen artikkelin muotoinen raportti.

Sisältö

Työohjeen laatiminen, laboratoriotyö käyttäen molekyylibiologisia menetelmiä, raportointi ja vertaisarviointi

Toteutustavat

Työohjeen itsenäinen laatiminen, laboratoriotyöskentely, työpäiväkirjan pitäminen, itsenäinen raportin tekeminen, vertaisarviointi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Työohjeet laadittu, laboratoriotöiden tekeminen, vertaisarviointi tehty sekä raportti hyväksytty

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työohjeiden, työpäiväkirjan ja raportin teko-ohjeet sekä tieteellisiä artikkeleita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biokemian laitos
BIOTEKNIIKAN AINEOPINNOT (Biotekniikka)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet