Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1016 Pro gradu -tutkielma (biokemia) 20 op

Osaamistavoitteet

Perehtyminen tutkielman aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, kokeellisen työn ja sen tulosten tiivistäminen julkaisutyyppiseksi kokonaisuudeksi ja tutkielman kirjoittaminen.

Sisältö

Tutkielma, johon kuuluu sekä kirjallisuusosa että kokeellinen osa, laaditaan erikoistyön ja siihen liittyvän kirjallisuuden perusteella. Tutkielman aiheen antaa erikoistyön ohjaaja. Tutkielman ohjeellinen laajuus on 60-70 koneella kirjoitettua sivua. Tutkielman aiheesta kirjoitetaan aine, ns. kirjoituskoe, jonka tarkistaa linjan professori.

Opetuskieli

suomi

ellei muuta sovittu professorin kanssa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tutkielma luovutetaan kahtena kappaleena professorille.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjoituskokeen jälkeen linjan professorin ehdottamat tarkastajat ehdottavat arvolauseen sekä esittävät tutkielman laitosneuvoston tai laitoksen johtajan hyväksyttäväksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet