Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1009 Tieteellinen viestintä 1 op

Osaamistavoitteet

Ymmärtää tieteellisen viestinnän eri menetelmät ja viestinnän keskeinen merkitys tutkijan toiminnan ja uran kannalta. Valmiudet tieteellisen katsauksen, kuten LuK-tutkielman, laadintaa varten.

Sisältö

Luennoilla kerrotaan millaisia toimintatapoja käytetään, kun julkaistaan tutkimustuloksia ja -katsauksia. Lisäksi opetetaan lukemaan tieteellisiä julkaisuja ja hyödyntämään niiden sisältöä. Erityisesti korostetaan oman luovuuden merkitystä tutkielmien ja katsauksien laadinnassa. Julkaisemiseen liittyviä asioita käsitellään myös tieteen etiikan kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään kirjallisuuden hakuun, hakukoneiden käyttöön ja esiintymistaitoon.

Toteutustavat

Luennot ja opetus tietokoneluokassa. Useita opettajia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille pakollinen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Ei tenttiä

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen materiaali Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet