Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3123 Ympäristö- ja soveltavan mikrobiologian perusteet 2 op

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa opiskelijat ympäristö- ja soveltavan mikrobiologian peruskäsitteisiin.

Sisältö

Mikrobiekologian perusteet, vesistöjen ja maaperän mikrobitoiminta, elintarvikkeiden ja teollisen biotekniikan mikrobiologia, ympäristönhuollon soveltava mikrobiologia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Itseopiskelu ja tentti. Tentin ottaa vastaan biokemian lehtori Jarmo Niemi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esim. oppikirja Willey, Sherwood, Woolverton: Prescott’s Microbiology, 8. painos, luvut 26-29, 40-42 tai vastaava teos sopimuksen mukaan.


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet