Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5002 Harjoitustyö kasvibiologisessa tutkimusryhmässä 2 8 op

Osaamistavoitteet

Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla on kokemusta itsenäisestä laboratoriotyöskentelystä sekä käsitys tutkijan työstä ja projektityöskentelystä.

Sisältö

Neljän viikon mittainen itsenäinen harjoitustyö. Opiskelija osallistuu tutkimusryhmän työhön:
projektipalaverit, tutkimuksen suunnittelu ja laboratoriotyöskentely. Laboratoriotyö on ohjattua tutkimustyötä, jossa perehdytään projektin käyttämiin tutkimusmenetelmiin. Jos opiskelija suorittaa kaksi harjoitustyöjaksoa, ne tehdään eri tutkimusprojekteissa ja lisäksi eri aihepiiristä kuin erikoistyö.

Toteutustavat

Ohjattua tutkimustyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Neljän viikon pituinen laboratoriotyöjakso ja kirjallinen raportti tehdystä työstä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Opiskelija voi tehdä harjoitustyöt itselleen sopivana aikana joko syys- tai kevätlukukaudella tai kesällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet