Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3052 Kasvianatomian jatkokurssi 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on syvempi tietämys kasvien anatomisista perusrakenteista solukkotasolla ja soveltuvin osin myös solu- ja molekyylibiologisilla tasoilla.

Sisältö

Kasvisoluorganellien erilaistuminen, kasvisolukkojen anatomiset ominaispiirteet, juuren, varren, lehden ja lisääntymisrakenteiden anatomia ja niiden solukkospesifisiin tehtäviin erilaistumisen kannalta.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta 2 t, itsenäistä mikroskooppipreparaattien tarkastelua 10 t., kirjatentti: Terävä E & Kanervo E 2008: Kasvianatomia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Opintojakson voi suorittaa haluamaan ajankohtana sopimalla kurssin vastuuopettajan kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Terävä E & Kanervo E 2008: Kasvianatomia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet