Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3025 Kasvien kehityksen molekulaariset mekanismit 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kasvien kehityksen perusteet.

Sisältö

Luennolla käydään läpi kasvien yksilönkehityksen vaiheet ja niitä säätelevien kehitysmekanismien pääpiirteet kuten kasvihormonit ja niiden aistiminen. Lisäksi perehdytään siihen, miten ympäristötekijät, erityisesti valo, säätelevät kasvien kehitystä. Kurssin näkökulma ulottuu kasvikunnan monimuotoisuuden tasolta molekyylitasolle.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
3. vuoden kevät

1. vuoden kevät biologian tutkinto-ohjelmassa, 3. vuoden kevät biokemian tutkinto-ohjelmassa.

Lisätietoja

Entinen Kasvien lisääntyminen ja kehitys

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet