Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3022 Kasvigenetiikan ja -biotekniikan luennot 3–5 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia

Osaamistavoitteet

Opetusjakson jälkeen opiskelija tuntee kasvien molekyyligenetiikan ja kasvibiotekniikan perusteet ja tuntee kasvibiotekniikan sovellutuksia.

Sisältö

Kasvinjalostus, kasvien geeniteknologiset menetelmät, kasvibiotekniikan käyttö kasvinjalostuksessa ja tutkimuksessa, geenimuunneltujen organismien käytön lainsäädäntö ja etiikka, lituruoho kasvigenetiikan ja kasvimolekyylibiologian mallieliönä ja systeemibiologiset menetelmät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi

Opintojakson voi suorittaa laajempana kokonaisuutena (3 op luento + 2 op kirjallisuus) lukemalla kirjallisuutta sekä laatimalla referaatin ja pitämällä seminaariesitelmän valitusta artikkelista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet