Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5070 Astrobiologian peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Kirsi Lehto (molekulaarinen kasvibiologia) ja Harry Lehto (fysiikka ja tähtitiede)

Yleiskuvaus

Kurssi suoritetaan puoliksi fysikaalisten tieteiden/tähtitieteen koulutusohjelmassa koodilla TÄHT6007 (2 op) ja puoliksi molekulaarisen kasvibiologiankoulutusohjelmassa koodilla KABI5070 (2 op). Yhteispoistemäärä 4 op.

Osaamistavoitteet

Kattavan kuvan antaminen astrobiologian käsitteistöstä, perusteista ja tärkeimmistä tutkimusalueista, sekä sen yhteyksistä muihin luonnontieteisiin.
- luomaan luonnontieteellisen käsityksen maailmankaikkeuden ja sen osien synnystä sekä elämän synnystä
- luomaan kuvan astrobiologian käsitteistöstä, perusteista, ja tärkeimmistä tutkimusalueista.
- yhdistämään eri klassisia tieteen aloja perinteisten raja-aitojen yli.

Sisältö

Elämä ja sen kehitys osana maailmankaikkeuden kehitystä: Elämän määritelmä ja elämän synty. Maailmankaikkeuden, planeettakunnan ja maa-planeetan kehityksen sekä varhaisen maan olosuhteiden vaikutus elämän syntyyn. Kehittyvän biosfäärin vaikutukset maapallon olosuhteisiin. Elämän edellytykset Maassa ja Maan ulkopuolella, elämän sopeutumisen äärialueet. Maan ulkopuolisen elämän etsiminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luentoja 24 h + kirjallisuutta lukemistolistan mukaan

Opetuskieli

suomi

the course can be done also in English by independent literature study

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kurssi luennoidaan joka toinen vuosi, parittomien vuosien syyslukukaudella

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Aineistoon sopivaa taustakirjallisutta ovat Horneck G. and Rettberg, P. (ed.) Complete course in astrobiology, 2007, ISBN: 978-3-527-40660-9, Wiley-VCH. Lehto, K., Lehto, H., Vuorisalo, T. (toim), Astrobiologia, Luonnon Tutkija, 2004, vol 108, no 1-2. Goldsmith D. & Owen, T., The search for life in the Universe, 2001, 3. painos, ISBN 1891389165, University Science Books; Brack, A. (toim.) The molecular origins of life. Assembling pieces of the puzzle.1998. ISBN 0-521-56475-1. Cambridge University Press.

Lisätietoja

Aiempi koodi FYGE1100.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet