Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TÄHT6007 Astrobiologian peruskurssi 4 op
Vastuutaho
Tähtitiede
Vastuuhenkilö
Harry Lehto (fysiikka ja tähtitiede), Kirsi Lehto (biokemia)
Edeltävät opinnot
Ei esitietovaatimuksia.

Yleiskuvaus

Puolet kurssista (2 op, TÄHT6007) tulee fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmasta ja puolet (2 op, KABI5070) biokemian laitokselta.
Opiskelijalle tulee yhteensä 4op jotka hän voi laskea kumman tahansa opintojen ohjelmiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy
- luomaan luonnontieteellisen käsityksen maailmankaikkeuden ja sen osien synnystä
- luomaan luonnontieteellisen käsityksen elämän synnystä osana tätä prosessia
- asettamaan tieteellisesti mielekkäitä kysymyksiä astrobiologien tiedon lisäämiseksi
- keskustelemaan klassisen luonnontieteen eri alojen aihepiireistä
- selittämään mitä astrobiologian tutkimusala sisältää
- tuntemaan astrobiologian käsitteistön, perusteet, ja tärkeimmät tutkimusalueet
- yhdistämään eri luonnontieteitä perinteisten raja-aitojen yli
- tiedostamaan miten planetaarisen systeemin eri tasot (geosfääri, biosfääri, atmosfääri, hydrosfääri) vaikuttavat toisiinsa

Sisältö

Elämä ja sen kehitys osana maailmankaikkeuden kehitystä: Elämän määritelmä ja elämän synty. Maailmankaikkeuden, planeettakunnan ja Maan kehityksen sekä varhaisen maan olosuhteiden vaikutus elämän syntyyn. Kehittyvän biosfäärin vaikutukset Maan olosuhteisiin. Elämän edellytykset Maassa ja Maan ulkopuolella. Elämän sopeutumisen äärialueet. Maan ulkopuolisen elämän etsiminen Aurinkokunnasta ja vieraista planeettakunnista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

kirjallisuutta lukemistolistan mukaan

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennoilla ilmoitettava kirjallinen materiaali.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Luennoidaan joka toinen vuosi, parittomien vuosien syyslukukaudella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Horneck G. and Rettberg, P. (ed.) Complete course in astrobiology, 2007, ISBN: 978-3-527-40660-9, Wiley-VCH.
2. Lehto, K., Lehto, H., Vuorisalo, T. (toim), Astrobiologia, Luonnon Tutkija, 2004, vol 108, no 1-2.
3. Goldsmith D. & Owen, T., The search for life in the Universe, 2001, 3. painos, ISBN 1891389165, University Science Books
4. Brack, A. (toim.) The molecular origins of life. Assembling pieces of the puzzle. 1998. ISBN 0-521-56475-1. Cambridge University Press.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet