Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK082002 TKM4/KT13/LR07, 9 Taloustieteen matemaattiset menetelmät 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16 Matti Heikkonen, lukuvuonna 2014-15 Luis Alvarez Esteban
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY1 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kansantaloustieteessä sovellettavan matematiikan perusteiden oppiminen.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. lineaarialgebraa, matriisilaskentaa, optimoinnin teoriaa, differentiaalilaskentaa ja differentiaaliyhtälöitä. Opintojakso on suositeltava kansantaloustieteen pääaineopiskelijoille sekä rahoituksen opintojen esitietoina. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osanottoa ja harjoitustehtävien suorittamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 21 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

OPINTOJAKSO POISTUU TARJONNASTA KEVÄÄN 2016 JÄLKEEN. VIIMEISET TENTTIMAHDOLLISUUDET SYKSYLLÄ 2016 (TENTTIEN AJANKOHDAT LÖYTYVÄT LUKUVUODEN 2016-17 TENTTIAIKATAULUSTA).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Fundamental methods of mathematical economics, 3. painos, McGraw-Hill, Chiang, Alpha C. (1984), 0070108137.
2. Essential mathematics for economic analysis, 2. painos, Prentice Hall, Sydsæter, Knut; Hammond, Peter (2006), 027368180-X.
3. Luentomoniste

Lisätietoja

OPINTOJAKSO POISTUU TARJONNASTA KEVÄÄN 2016 JÄLKEEN. VIIMEISET TENTTIMAHDOLLISUUDET SYKSYLLÄ 2016 (TENTTIEN AJANKOHDAT LÖYTYVÄT LUKUVUODEN 2016-17 TENTTIAIKATAULUSTA).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vaihtoehtoiset pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien perus- ja aineopintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos