Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK082014 TKM8 Taloudelliset ennustemallit 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY1, TKMY2 ja TKMY3 tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija taloudellisten ilmiöiden aikasarjojen kuvailu-, analysointi- ja ennustemenetelmiin.

Sisältö

Kurssilla käsitellään erilaisia ennustemenetelmiä ja tilastollisten mallien käyttöä (mm. ARIMA) aikasarja-analyysissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Esseitä, laskuharjoituksia ja/tai harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaisesti sekä kirjallinen kuulustelu sovitusta kirjallisuudesta

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

EI LUENTO-OPETUSTA, VOI SUORITTAA KIRJATENTTINÄ.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Business Forecasting, 9. ed., Prentice Hall, Hanke John E., Wichern Dean (2008), 0132301202.
2. Forecasting methods and applications, 3. painos, John Wiley & Sons., Makridakis, Spyros; Wheelwright, Steven; Hyndman, Rob J. (1998), 0471532339.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien perus- ja aineopintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos