Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK082017 TKM12/LOGS23 Laadunohjauksen menetelmät 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Janne Engblom
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kehittää opiskelijan näkemystä laadun käsitteestä sekä sen merkityksestä yrityksen kilpailutekijänä ja kustannusten vähentäjänä.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan laadun käsitteeseen ja sen merkityksiin, sekä myös laatufilosofioihin ja laadunhallinnan tilastollisiin menetelmiin tuotantoprosessin ohjauksessa ja tuotteen suunnittelussa. Keskeiset teemat:
- Laadun käsite, laatufilosofiat ja -järjestelmät, laatujohtaminen
- Tilastollinen prosessinohjaus (SPC): Kontrollikortit
- Laatuaineistojen kuvailu
- Tilastollinen testaus ja lineaariset mallit: Varianssianalyysi, logistinen regressio, toistomittausmallit.
- Tiedonkeruumenetelmät
- SAS-harjoitukset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Lukuvuosi 2014-15: ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2014-15

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Toimitusketjujen johtaminen)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien perus- ja aineopintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos