Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK080002 TKMY2 Kuvaileva tilastotiede 3 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Janne Engblom
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään havaintoaineistoa kuvailevien analyysimenetelmien perusteet ja pystyy soveltamaan niitä käytännössä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: havaintoaineiston graafiset ja taulukkomuotoiset esitystavat, empiirisen jakauman tunnusluvut sekä regressioanalyysin perusteet. Lisäksi käsitellään mittaamiseen ja otantaan liittyviä peruskysymyksiä. Riittävä harjoitusten suorittaminen antaa tenttioikeuden.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitusten riittävä suorittaminen sekä kirjallinen kuulustelu. Muu suoritustapa ei ole mahdollinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

OPINTOJAKSO POISTUU TARJONNASTA KEVÄÄN 2016 JÄLKEEN. VIIMEINEN TENTTIMAHDOLLISUUS SYKSYLLÄ 2016 (TENTIN AJANKOHTA LÖYTYY LUKUVUODEN 2016-17 TENTTIAIKATAULUSTA).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste

Lisätietoja

OPINTOJAKSO POISTUU TARJONNASTA KEVÄÄN 2016 JÄLKEEN. VIIMEINEN TENTTIMAHDOLLISUUS SYKSYLLÄ 2016 (TENTIN AJANKOHTA LÖYTYY LUKUVUODEN 2016-17 TENTTIAIKATAULUSTA).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien perus- ja aineopintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos