Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ053007 YJS2 Sopimusoikeuden erityiskysymyksiä 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Tuija Viinikka
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ2 Sopimusoikeus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja sopimusoikeuden erityiskysymyksistä. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee hyvin sopimusoikeuden eri osa-alueet ja niitä koskevan sääntelyn sekä hänellä on valmius soveltaa näitä tietoja erilaisiin käytännön sopimusoikeudellisiin ongelmiin.

Sisältö

Kurssilla käsitellään sopimusoikeuden eri osa-alueita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Sopimusoikeus II, Hemmo, Mika (2011), 9789521405310.
2. Sopimusoikeus III, Hemmo, Mika (2005), 9521-406-90-9.
3. The Principles of European Contract Law. http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos