Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ053008 YJS3 Vero-oikeuden erityiskysymyksiä 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Reijo Knuutinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ6 Henkilöverotuksen kysymyksiä tai YJ4 Yritysverotuksen kysymyksiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista vero-oikeuden keskeisillä osa-alueilla. Jakson suorittaneella on kyky ymmärtää syvällisesti keskeisten vero-oikeudellisten osa-alueiden sääntelyä ja niihin liittyviä ongelmia. Hän osaa lisäksi hyödyntää tietojaan käytännön tilanteissa ja myös verosuunnittelussa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yrityksen verotuksessa ja verosuunnittelussa keskeisiin kysymyksiin. Jaksossa myös analysoidaan ajankohtaista oikeus- ja verotuskäytäntöä, sekä tutustutaan arvioiden verolainsäädännön kehittämisessä, de lege ferenda, esillä oleviin suunnitelmiin, hankkeisiin sekä veropoliittisiin linjauksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t

Keväällä luentokurssi YJS3 "Vero-oikeuden erityiskysymyksiä" 8 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Osakeyhtiön pääoman hallinta,  Immonen, Raimo; Ossa, Jaakko; Villa, Seppo (2011), 978-952-14-1583-8. Saatavilla myös elektronisena.
2. Eu-vero-oikeus, Helminen, Marjaana (2012), 978-952-14-1738-2. Saatavilla myös elektronisena.
3. Muu opettajan ilmoittama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos