Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052022 YJ7/MA22 Markkinaoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Tuija Viinikka
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija markkinaoikeudellisiin kysymyksiin erityisesti yritystoiminnan näkökulmasta. Tarkoituksena on antaa valmiudet mm. arvioida mainosten hyväksyttävyyttä markkinointiin liittyvien säännösten perusteella.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastelun kohteena ovat lähinnä markkinointi-, kuluttajansuoja- ja tuotevastuukysymykset sekä elinkeinoharjoittajien välisiin suhteisiin liittyvä oikeudellinen sääntely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Markkinointijuridiikka 2013, Koivumäki Elina; Häkkänen Petteri (2013), 978-952-246-226-8 tai uudempi
2. ICC:n markkinointisäännöt 2011
(http://www.icc.fi/userData/5176/Markkinoinnin-kansainvaliset-ohjeet-ICC-Markkinointisaannot_-final-version-2012.pdf)
3. Markkinoinnin pelisäännöt: osio markkinointi ja tuotteen virhe, Varhela, Markku; Virtanen, Pertti. (Sanoma Pron verkkopalvelu Juridiikkafokus) 978-951-0-24411-1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos