Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052013 YJ9 Rahoitusoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Matti J. Sillanpää
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ3 Yhteisöoikeus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää jakson pohjalta arvopaperimarkkinoiden toimintalogiikan sekä oikeudellisen sääntelyn tarpeen. Hän hallitsee lisäksi arvopaperimarkkinoihin ja sijoitustoimintaan liittyvän perussääntelyn ja omaa valmiudet hahmottaa arvopaperimarkkinaoikeudellisten ongelmien luonteen.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään arvopaperimarkkinoita, pörssitoimintaa sekä niihin liittyvää oikeudellista sääntelyä. Kurssin pääpaino on arvopaperimarkkinalain tarkastelussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Lukuvuosi 2015-16:Kevätlukukaudella luentokurssi YJ9 "Arvopaperimarkkinaoikeus" (18 t Sillanpää, 4 t nn ja 4 t nn).

Lukuvuosi 2014-15:Kevätlukukaudella luentokurssi YJ9 "Arvopaperimarkkinaoikeus" (18 t Sillanpää, 4 t Jukka Mähönen ja 4 t nn).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Arvopaperimarkkinalaki, Parkkonen Jarmo; Knuts Mårten (2014), 978-952-14-2147-1.
2. Sijoituspalvelusopimukset, Hoppu, Kari (2009), 9510347361.
3. Ostotarjouskoodi (Arvopaperimarkkinayhdistys 2013) ks. www.cgfinland.fi/suositukset/ostotarjouskoodi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos