Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052015 YJ11 Työoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Tuija Viinikka
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut hahmottaa keskeisen työoikeudellisen normiston sekä hallitsee työoikeuden peruskysymykset. Jakso antaa myös valmiudet soveltaa työoikeudellista perussääntelyä käytännön tilanteissa

Sisältö

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija työoikeuden peruskysymyksiin. Kurssilla käsitellään mm. työoikeuden yleisiä oppeja sekä työsuhteen solmimiseen, työsuhdeturvaan ja työsuhteen päättämiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi YJ11 "Työoikeus" 18 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuosi 2015-16:
1. Työsuhteen pelisäännöt, Saarinen, Mauri (2011 tai 2015), 978-952-14-1440-4.
2. Yhteistoimintalaki, Kärkkäinen, Mika; Äimälä, Markus (2015) 978-952-14-2306-2.

Lukuvuosi 2014-15:
1. Työsuhteen pelisäännöt, Saarinen, Mauri (2011), 978-952-14-1440-4.
2. Yhteistoimintalaki, Äimälä, Markus; Rautiainen, Hannu; Hollmén, Jyrki (2008) 978-951-0-32619-0.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos