Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052003 YJ3 Yhteisöoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Matti J. Sillanpää
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija yhteisöoikeuden peruskysymyksiin ja erityisesti osakeyhtiöihin liittyviin oikeudellisiin suhteisiin. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee osakeyhtiölain tärkeimmät säännökset. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan yhtiöoikeudellisten oikeussuhteiden sääntelyn yleiset tavoitteet sekä tuntee pörssiyhtiöiden hallintoa koskevat normit.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan osakeyhtiölain ja muun keskeisen yhteisölainsäädännön sisältöön ja käsitellään osakeyhtiön toimintaa ja rakennetta sekä mm. oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusinstrumentteja, omien osakkeiden hankintaa, yhtiön sulautumiseen ja jakautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä, yhtiökokousmenettelyä, vähemmistöosakkeenomistajien asemaa, tilintarkastajan tehtäviä ja asemaa, hallitustyöskentelyä sekä johdon vastuukysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Osakeyhtiö II, Mähönen, Jukka; Villa, Seppo (2006), 9516701140 tai (2012), 978-952-63-0139-6.
2. Osakeyhtiö III, Mähönen, Jukka; Villa, Seppo (2006), 9516701159 tai (2010), 978-951-0-35251-9.
3. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance), Arvopaperimarkkinayhdistys ry www.cgfinland.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos