Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042104 KT34 Makroteoria I 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Oskari Vähämaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tai KT040005 KTY kansantaloustieteen perusteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat modernin makrotalousteorian perusteisiin. Erityisesti dynaamisten päätöksenteko-ongelmien tarkastelu ja yleisen tasapainon mallien esittely ovat keskeisessä osassa.

Sisältö

Kurssilla tarkasteltavia aiheita ovat vapaa-aika/kulutus-valinta staattisessa tasapainossa, talouskasvu ja intertemporaalinen kulutuskäyttäytyminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Luento- ja harjoituskurssi "Makroteoria I", luentoja 20 t (Tervala & Lehmus) ja harjoituksia 10 t (Mäkynen)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042104 KT34 Makroteoria I, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet