Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043021 KTS6 Epätäydelliset työmarkkinat 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Petri Böckerman
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Työmarkkinoiden toimintaan vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja sen lopputulosten vaikutukset niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään erilaisten työmarkkinainstituutioiden luonteeseen ja kuinka ne vaikuttavat työmarkkinoiden toimintaan epätäydellisillä työmarkkinoilla. Kurssilla luodaan systemaattinen kehikko instituutioiden vaikutusten kuvaamiseen ja analysoimiseen. Työmarkkinainstituutioilla tarkoitetaan lakien, normien ja vakiintuneiden tapojen muodostamia järjestelmiä, jotka synnyttävät rajoitteita tai kannusteita yksilöiden ja yritysten valinnoille työllisyyden ja palkkojen suhteen. Kurssilla tarkasteltavia instituutioita ovat mm. minimipalkat, ammattiliitot ja kollektiiviset sopimukset, työvoimaverot (ml. sotumaksut), työsuhdeturva, työttömyyskorvausjärjestelmät, aktiivinen työmarkkinapolitiikka jne. Lisäksi tarkastellaan miksi instituutiot ovat olemassa ja kuinka työmarkkinapolitiikassa tulisi huomioida kyseiset instituutiot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KTS6 Epätäydelliset työmarkkinat, luentoja 24 t (Böckerman). Kurssiin sisältyy pakollista oheislukemistoa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT043021, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Ei opetustarjonnassa 2015-16.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet