Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043103 KTS23 Syventävä makroteoria II 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Matti Viren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa makrotaloustieteen tuntemusta ja perehtyä talouspoltiiikan ongelmiin ja ratkaisuvaihtoehtoihin.

Sisältö

Kurssilla keskitytään erityisesti talouspolitiikkaan, niin raha- kuin finanssipolitiikkaankin. Esillä on myös politiikkainstrumentteihin liittyvä epävarmuus, politiikan aikajohdonmukaisuus ja uskottavuus sekä politiikkavaikutusten empiirinen mallintaminen. Kurssilla käydään läpi myös kasvuteorian perustulokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KTS23 Syventävä makroteoria II, luentoja 24 t (Viren) ja harjoituksia 8 t (Virtanen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT043103 Syventävä makroteoria II, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heijdra: Foundations of Modern Macroeconomics, Second Ed. (Oxford: Oxford University Press).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet