Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Tommi Kurki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tuottamaan kirjallisia opintotöitä sujuvasti. Hän tuntee keskeisimmät asiatyylin ja eri asiatekstilajien ominaispiirteet sekä hallitsee norminmukaisen yleiskielen. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys ja tehtävä suomen kielellä on nyky-yhteiskunnassa ja tieteellisessä viestinnässä.

Sisältö

Opiskelussa keskeisten tekstilajien konventiot, asiatyylin ominaispiirteet ja asiatekstin rakenne sekä yleiskielen oikeakielisyyssäännöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t

Lisäksi itsenäistä työskentelyä, josta osa verkossa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Syksyn kurssi periodeissa I-II ensisijaisesti kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pääaineopiskelijoille (englannin kielen pääaineopiskelijoille sekä suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen pääaineopiskelijoille oma kurssinsa), kevään kurssi periodeissa III-IV ensisijaisesti historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen pääaineopiskeljoille.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuutena Terho Itkonen - Sari Maamies: Uusi kieliopas. 4., tarkistettu painos. 2011.

Lisäksi muuta kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos