Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042033 KT3 Terveystaloustieteen perusteet 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Petri Böckerman
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää terveystaloustieteen perusteisiin, joihin sisältyvät sekä terveyskäyttäytymiseen että terveydenhuollon järjestelmiin liittyvät keskeiset kysymykset.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan terveyden määräytymiseen pitkällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä, terveyden yhteyttä suhdannevaihteluihin, terveyden sosioekonomisia tekijöitä, terveyskäyttäytymistä ja sen taloustieteellisiä perusteita sekä terveydenhuollon järjestelmiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Kurssi painottuu empiirisiin kysymyksiin, mutta siinä käsitellään myös keskeisimpiä terveystaloustieteen teoreettisia näkökohtia.

Toteutustavat

Kevätlukukaudella luentokurssi KT3 Terveystaloustieteen perusteet, 24 t (Böckerman)

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet