Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042102 KT32 Yleinen liiketaloustiede 4 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Jorma Lehtimäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Yrityksen johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin perusmallien ja -menettelytapojen tunteminen ja ymmärtäminen.

Sisältö

Organisaation johtamisen ja rakenteen perusmallit, liikekirjanpidon ja yrityksen tilinpäätöksen sekä kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet, markkinoinnin yleiskäsitteet. Luennolla on saatavilla myös harjoitustehtäviä sisältävä luentomoniste.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Syyslukukaudella KT32 Yleinen liiketaloustiede, 24 t (Lehtimäki).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042102 KT32 Yleinen liiketaloustiede.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yleisen liiketaloustieteen kurssimateriaali.

Lisätietoja

Kurssi ei ole tarjonnassa KTK/KTM-opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
Taloustieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet