Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042002 KT5/LR07,7 Rahatalous 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Niinimäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä rahan merkitykseen taloudessa. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää, mitä tarkoitetaan rahan kysynnällä ja tarjonnalla sekä miten rahan määrää mitataan. Myös inflaation ja deflaation mitat, syyt ja vaikutukset selkiytyvät samoin kuin rahapolitiikan alkeet. Opiskelija oppii laskemaan velkakirjojen arvoja ja tuntee niiden hintoihin vaikuttavat tekijät. Opiskelija hallitsee myös pankkitoiminnan perusperiaatteet samoin kuin kansainvälisen rahoituksen alkeet.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi rahan tarjonta ja rahan kvantiteettiteoria sekä keskuspankin merkitys taloudessa. Pankkitoiminnan kohdalla perehdymme luottotappio-, likviditeetti-, valuuttakurssi- ja korkoriskeihin sekä niiltä suojautumiseen. Tutustumme ostovoima- ja korkopariteetteihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KT5 Rahatalous, 24 t (Niinimäki).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042002 KT5 Rahatalous, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Frederic Mishkin: The economics of Money, Banking and Financial Markets, 10th ed. Luentoaineisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vaihtoehtoiset pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet