Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LITO9002 Lto2 Yritystoiminta kokonaisuutena 2 op
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Elina Pelto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida yritystä ja sen kilpailuympäristöä sekä hyödyntää taloudellista informaatiota päätöksenteon tukena.

Sisältö

Opintojakso muodostaa integroivan osan liiketoimintaosaamisen opetuksessa. Johdantoluennolla opiskelija saa yleistietoa liiketoimintaosaamisesta ja LTO-opintokokonaisuudesta. Yrityssimulaatioissa opiskelijalle hahmottuu kokonaiskäsitys yrityksen toiminnoista.

Toteutustavat

1. LTO-kokonaisuuden johdantoluento, 4 tuntia, syksyn I periodilla.
2. Yrityssimulaatiot. Pelataan max. 24 hengen ryhmissä, 3 krt / 5 h, yhteensä 15 h/ryhmä, I, II, III tai IV periodilla.
Syksy 2015:
Ryhmä 1: Periodilla I (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)
Ryhmä 2: Periodilla II (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)
Kevät 2016:
Ryhmä 3: Periodilla III (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)
Ryhmä4: Periodilla IV (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)
Ja tarvittaessa myös:
Ryhmä 5: Periodilla IV (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Johdantoluento, yrityssimulaatio ja siihen liittyvät harjoitustehtävät

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Johdantoluento I periodi, yrityssimulaatiot I, II tai III tai IV periodi (ks. opetus)

Lisätietoja

Yrityssimulaatiossa on läsnäolopakko ryhmän kaikilla kolmella pelikerralla. Sitovat ilmoittautumiset ryhmiin NettiOpsun kautta. Lisätietoja johdantoluennoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot