Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO029006 LtoJO6 Johtamisen perusteet 2 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maija Vähämäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ihmisten ja organisaatioiden johtamisen peruskäsitteet ja ymmärtää, miten johtajuuskäytännöt voivat muodostua erilaisiksi eri toimintaympäristöissä. Opiskelija tunnistaa myös ajankohtaisen johtajuuskeskustelun juuret suhteessa johtamistutkimuksen ja -oppien perinteeseen.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan johtajuuden peruskysymyksiin ja johtamistapojen kehittymiseen ja niiden haasteisiin eri toimintaympäristöissä. Aiheina ovat mm. esimies-alaissuhteet, organisaatiokäyttäytyminen, tiimi- ja muutosjohtaminen. Opintojakson keskeisenä tarkastelukohteena on ihminen organisaatiossa, johtajana ja johdettavana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Viikot 37-42

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seeck, Hannele (2008) tai uudempi, Johtamisopit Suomessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos