Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LT019005 LtoLR8 Johdon laskentatoimen perusteet 2 ECTS
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Mikko Kepsu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat yrityksen talouden suunnitteluun, ohjaukseen ja päätöksentekoon johdon laskentatoimen keskeisten käsitteiden ja laskentamenetelmien avulla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee johdon laskentatoimen keskeiset kannattavuuteen liittyvät käsitteet ja ymmärtää johdon laskentatoimen roolin päätöksenteon tukena. Opiskelijalla on kyky ratkaista katetuottolaskennan ja kustannuslajilaskennan perusongelmia.

Sisältö

Johdon laskentatoimi, kannattavuuslaskenta, talousohjaus, kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta, kustannuslajilaskenta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Luennot 12 h ja harjoitukset 12 h (ryhmät 1-4).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Johdon laskentatoimi (6. painos), Neilimo Kari; Uusi-Rauva Erkki (2005) Edita, Helsinki. Luvut 1-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law