Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT019005 LtoLR8 Johdon laskentatoimen perusteet 2 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Mikko Kepsu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat yrityksen talouden suunnitteluun, ohjaukseen ja päätöksentekoon johdon laskentatoimen keskeisten käsitteiden ja laskentamenetelmien avulla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee johdon laskentatoimen keskeiset kannattavuuteen liittyvät käsitteet ja ymmärtää johdon laskentatoimen roolin päätöksenteon tukena. Opiskelijalla on kyky ratkaista katetuottolaskennan ja kustannuslajilaskennan perusongelmia.

Sisältö

Johdon laskentatoimi, kannattavuuslaskenta, talousohjaus, kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta, kustannuslajilaskenta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Luennot 12 h ja harjoitukset 12 h (ryhmät 1-4).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Johdon laskentatoimi (6. painos), Neilimo Kari; Uusi-Rauva Erkki (2005) Edita, Helsinki. Luvut 1-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos